Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt

Photo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt Ông là người nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng quốc tế, trong đó có giải thưởng đặc biệt được trao cho ông tại Đại hội Hiệp hội Tim mạch năm 2009 cho công trình điều trị và phòng ngừa bệnh tim mạch. Ông là thành viên của nhiều hiệp hội y tế tại Việt Nam. Ông còn được biết đến là tác giả của hơn 150 bài báo khoa học về điều trị bệnh tim mạch.